Home

Wat is wraak

Oog om oog

Genoegdoening

Rechtvaardigheid

Waarom wraak

Moreel besef


Reacties

Links

terug

W a a r o m   w r a a k


Wraak uit conditionering
 
Velen vinden wraak ook een legitieme reactie op grond van hun in- programmering en conditionering door religie of cultuur. Door regel- matige inprogrammering met het wraak-principe en met idealisering of goedkeuring van wraakzuchtig gedrag.
Denk hierbij ook aan de vele duizenden films, computerspelletjes en strips etc. die ons, en onze kinderen regelmatig voorzien van de boodschap van egocentrisme, respectloosheid, heroische strijd, wraak en vernietiging . . . . .

Wraak uit egocentrisme
 
Veelal komt onze goedkeuring van het wraakprincipe ook voort uit onze  "normale" westerse sterke geconditioneerdheid tot egocen- trisme.
Door deze inprogrammering tot overbelangrijkmaking van onze per- soonlijkheid is deze in een boosheidstoestand nog meer egocen- trisch.
En gefrustreerde sterk egocentrische mensen hebben een sterkere neiging tot wraakzucht dan anderen . . . . .

Wraakzucht is aangeleerd
 
Wie zijn of haar kinderen harmonisch en evenwichtig heeft opgevoed, zal hebben kunnen constateren dat zolang kinderen nog niet, of weinig met agressie in aanraking zijn geweest, en ook via media nog niet met het wraakprincipe zijn ingeprogrammeerd, zij nog geen wraakreflexen hebben na ervaren onrecht.
Hoewel boosheid meestal de belangrijkste oorzaak is van onze wraakzucht, is zij ook in zeer belangrijke mate aangeleerd.

Verloedering
 
Wraak-conditionering creŰert een boosaardige mentaliteit; zij ver- sterkt ook ons egocentrisme en maakt ons tot harde, agressieve, intolerante en boosaardige mensen.
Een sterke wraakneiging getuigt van een egocentrische, en vaak ook parano´de mentaliteit.
(na het minste of geringste de ander reeds zien als je vijand)

Wraak-conditionering levert een belangrijke bijdrage aan de ver- harding en verloedering van onze samenleving . . . . .