Home

Wat is wraak

Oog om oog

Genoegdoening

Rechtvaardigheid

Waarom wraak

Moreel besef


Reacties

Links

terug                      

W r a a k   e n   G e n o e g d o e n i n gBoosheid
 
Wanneer we iets of iemand verloren hebben door een misdrijf, ont- staat boosheid uit ons gefrustreerde terugverlangen naar de of het verlorene. 
En deze boosheid creeert vaak een blinde afgunst op de vrijheid of zelfs het leven van een dader. Want onze boze (gestoorde) toestand impliceert de neiging tot demonisering en destructie, en hiermee het vaak psychotische verlangen naar leed, schade of vernietiging van
die dader.
Bevrediging van deze destructieve psychotische verlangens kan echter slechts leedvermaak uit wraak cre
ren; maar nooit een werkelijke genoegdoening . . . . . .

Schijn-genoegdoening
 
Voor de gedupeerden of nabestaanden van een misdrijf met onher- stelbare schade is de enige re๋le weg die van aanvaarding;  want door wraak kan het terugverlangen naar de of het verlorene niet verdwijnen . . . . .
En het is dit gefrustreerde terug-verlangen dat hun lijden en boosheid veroorzaakt . . . . .
Wraak lost daarom niets op, en kan daarom ook slechts een suggestieve schijn-genoegdoening opleveren.

Alleen door aanvaarding, loslating, en realistische verwerking  kan het terugverlangen naar een (of het) verlorene verdwijnen; en hiermee ook de frustratie van het terugverlangen, en daarmee ook het lijden, de boosheid en het verlangen naar wraak . . . . .

Inzicht en begrip
 
Verwerking en aanvaarding van een verlies worden minder moeilijk, naarmate we onze wraakgevoelens en de oorzaak van dat verlies beter kunnen begrijpen.
Voor nabestaanden of slachtoffers van een misdrijf is daarom inzicht en begrip van het noodlottige en vaak ellendige verleden van daders  en hun omstandigheden van groot belang . . . . . 
Zij zullen hierdoor het gebeurde meer als een ongeluk kunnen zien en daardoor het gebeurde beter en sneller kunnen verwerken en aan- vaarden. Zij hebben daar echter wel hulp, steun en begeleiding bij nodig.

Slachtofferschap
 
Soms kunnen nabestaanden of slachtoffers van misdrijven een zieligheids-zelfbeeld ontwikkelen, waardoor zij het gebeurde niet verwerken, maar ermee blijven rondlopen, en blijven zoeken naar erkenning van hun slachtofferschap.
Door het niet willen verwerken kunnen zij ook haatdragend worden jegens daders, die zij blijven demoniseren.
Zo blijven zij dan voortleven in zelfbeklag, negativiteit en ellende.
Zij vormen een hulpbehoevende en vergeten groep in de samenleving; niet hulpbehoevend in erkenning van hun slachtofferschap, maar hulp- behoevend in hun verwerking van het gebeurde . . . . .

Hulp en begeleiding
 
Het is echter niet alleen deze groep slachtoffers die hulp en begelei- ding nodig heeft, maar alle slachtoffers.
Hulp en begeleiding, omdat slachtoffers door hun demonisering van de dader (uit hun boosheid door het gefrustreerde terugverlangen) weinig zin hebben om zich te gaan bezighouden met een dader, en hoe deze tot zijn daad gekomen is.
Echter hoe meer inzicht in de achtergrond en motieven van een dader, hoe begrijpelijker het verlies wordt, en hoe minder moeilijk het wordt dat verlies te verwerken . . . . . .

Spijtbetuiging
 
Wanneer echter een dader door bijvoorbeeld een geslaagde her- opvoeding kan komen tot inzicht en oprechte fouterkennig, en hier- door ook tot een werkelijk oprechte spijtbetuiging aan een slachtoffer, kan dit slachtoffer na verloop van tijd ook komen tot vergeving; en zo zelfs ook tot een verzoening met die dader . . . . . .

Duizend maal mooier en beter dan die ziekelijke "genoegdoening" uit leedvermaak en wraak . . . . . .

                                                    
( zie ook www.preventierecht.nl )