Home

Wat is wraak

Oog om oog

Genoegdoening

Rechtvaardigheid

Waarom wraak

Moreel besef


Reacties

Links

terug

W a t   i s   w r a a kAgressie uit boosheid
 
Wraak nemen is in principe niets anders dan agressie uit boosheid door verlies.
Dit kan verlies zijn van eer, aanzien, gevoelens van eigenwaarde, verlies van personen of bezittingen etc.
Die boosheid is dan ontstaan uit de frustratie van het terugverlangen naar iets wat verloren is . . . . .


Neiging tot demonisering
 
Deze boosheid richten we nu op die- of zelfs datgene wat het verlies veroorzaakt heeft.
Boosheid impliceert echter de neiging tot demonisering en destructie, en de agressie die daar dan uit voortkomt noemen we wraak.


"Oermenselijk wraakinstinct"
 
Er bestaat dus ook niet zoiets, als een "oermenselijk wraakinstinct"; maar gewoon neiging tot agressie, door boosheid uit een verlies . . . .


Boosheid
 
Iemand in toestand van boosheid weet niet goed wat hij doet, kan niet genuanceerd denken en leeft in een "zwart wit" - waan, of zelfs
in een "alles is zwart" - waan.
Hij wordt vijandig en egocentrisch, en daarnaast ook onverschillig en vaak ook afgunstig, en hij verliest gevoelens van waarden, menselijke verbondenheid en respect.
Daarom kunnen we dan ook gemakkelijk dingen doen of zeggen waar we later spijt van krijgen.


Gestoorde toestand
 
Deze mentale toestand, waarin ook nog die reeds eerder genoemde sterke neiging tot demonisering en destructie, maakt ook dat we iemand in deze toestand ontoerekeningsvatbaar noemen.
In boosheid verkeren we in een tijdelijke, maar onloochenbaar gestoorde, en in wezen zelfs psychotische toestand, waar we ons
op dat moment niet bewust van zijn
. . . . .


Wraak betekent
 
Wraak is een reactie die slechts voortkomt uit boosheid; en dus feitelijk uit een mentaal gestoorde toesand . . . . .


Menselijke zwakte

Hoewel de spontane wraakreactie zeer menselijk en begrijpelijk is,
is deze boosheidsreactie in feite toch een menselijke zwakte.
Het betreft hier immers een reactie uit een gestoorde toestand en ons onvermogen om op een intelligente, rechtvaardige en sociale manier met ervaren onrecht om te gaan, of - zoals bijvoorbeeld bij moord - een onherstelbaar verlies te aanvaarden.
Wraak is daarom zeker geen reactie om trots op te zijn, of om mee te imponeren . . . . .


Rechtvaardigheid

Echter het gegeven dat wraak voortkomt uit een gestoorde mentale toestand betekent natuurlijk niet dat er niet gereageerd zou moeten worden op antisociaal, schadelijk of crimineel gedrag.
Iemands antisociale gedrag vraagt echter om een intelligente en rechtvaardige reactie van het rechtssysteem van de samenleving om dit antisociale gedrag in het vervolg te voorkomen.
Antisociaal of crimineel gedrag vraagt om uitsluiting uit de samen- leving en om totale heropvoeding van criminelen, om de kans op herhaling zo veel mogelijk uit te sluiten. 
                                                         
( zie www.preventierecht.nl )